gallery/attachments-Logo-logo_site_hankel

Disclaimer

Bij het gereedmaken van deze internetsite is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Hankel Belastingadviseur en Accountant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Deze website kan verwijzingen naar websites van derden bevatten, welke niet door Hankel Belastingadviseur en Accountant worden bijgehouden of gecontroleerd. Hankel Belastingadviseur en Accountant aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites. Deze website en de inhoud ervan is auteursrechtelijk beschermd.

Het is niet toegestaan iets van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Hankel Belastingadviseur en Accountant.